Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-3413T-4C

Mã sản phẩm AL-345VEC/BW1
Giá bán 2.200.000 
Giá niêm yết 2.530.000 
Sen tắm nhiệt độ Inax BFV-3413T-4C

29