NỒI CƠM ĐIỆN PALADO HÀN QUỐC 1.8 LÍT

Mã sản phẩm AL-345VEC/BW1
Giá bán 2.200.000 
Giá niêm yết 2.530.000 
Nòi cơm điện Palado
NỒI CƠM ĐIỆN PALADO HÀN QUỐC 1.8 LÍT

990,000